CHUYÊN MỤC

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
1995/KH-UBND 29/09/2020 Kế hoạch số 1995/KH-STP ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về triển khai Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
49/KH-STP 21/09/2020 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
1700/KH-UBND 18/08/2020 Kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 của tỉnh Gia Lai
1572/UBND-KGVX 30/07/2020 Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Gia Lai thực hiện Chiến lực Dân số Việt Nam đến năm 2030
1567/KH-UBND 30/07/2020 Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
39/KH-STP 15/06/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện chương trình công tác của Sở Tư pháp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 
19/2020/QĐ-UBND 08/06/2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh về việc quy định số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
34/KH-STP 02/06/2020 Kế hoạch số 34/KH-STP ngày 02/6/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 
24/KH-STP 14/04/2020 Kế hoạch số 24/KH-STP ngày 09/4/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện của Sở Tư pháp năm 2020
24/KH-STP 09/04/2020 Kế hoạch tăng cường thực hiện tiết kiệm điện tại Sở Tư pháp năm 2020
540/KH-UBND 13/03/2020 Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Gia Lai năm 2020
461/KH-UBND 09/03/2020 Công văn về việc triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020
05/KH-STP 31/01/2020 Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 
03/KH-HDPHPBGDPL 20/01/2020 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2020
44/KH-STP 08/01/2020 Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác năm 2020
162/QĐ-STP 27/12/2019
Quyết định số 162/QĐ-STP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Sở Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
1181/QĐ-UBND 27/12/2019 Quyết định ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 
764/QĐ-UBND 13/12/2019 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
135/QĐ-STP 26/11/2019 Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của Sở Tư pháp
39/KH-STP 12/11/2019 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh năm 2019
38/KH-STP 29/10/2019 Kế hoạch Kiểm tra, giám sát công tác triển khai “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” tại huyện Chư Prông năm 2019
37/KH-STP 24/10/2019 Kế hoạch đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2019
36/KH-ĐKTLN 25/09/2019 Kế hoạch liên tịch Kiểm tra liên ngành công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019
35/KH-STP 20/09/2019 Kế hoạch cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
32/KH-STP 05/09/2019 Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
468/QĐ-UBND 12/08/2019 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát trinể nhà ở tỉnh Gia Lai năm 2019, 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 
31/KH-STP 09/08/2019 Kế hoạch mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đăng ký giao dịch đảm bảo
29/KH-STP 18/07/2019 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt độn giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
27/KH-STP 16/07/2019 Kế hoạch Khắc phục các nội dung còn tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp trong năm 2018
01/KH-ĐKT 16/07/2019 Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
28/KH-STP 16/07/2019 Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025
26/KH-STP 18/06/2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
25/KH-STP 14/06/2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019
1105/KH-UBND 24/05/2019 Kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai Về việc Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ và Kế hoạch số 219/KH-TU ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 củ Ban Bí Thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư ( khóa IX) "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục và ùn tắc giao thông" 
834/KH-UBND 22/04/2019 Kế hoạch tổ chức Chương trình "Hành trình đỏ" năm 2019 tại Gia Lai
386/CTr-STP 11/04/2019 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
142/QĐ-UBND 22/03/2019 Quyết định phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin cho các hệ thống thông tin hiện đang vận hành tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu Tĩnh Gia Lai
534/KH-UBND 13/03/2019 Kế hoạch năm an toàn giao thông năm 2019
528/KH-UBND 12/03/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt "Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020" trên địa bàn tỉnh Gia Lai
515/KH-UBND 11/03/2019 Kế hoạch thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai giaI đoạn 2019 - 2020
495/KH-UBND 08/03/2019 Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019
554/QĐ-BTP 08/03/2019 Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
08/2019/QĐ-UBND 28/02/2019 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019
334/KH-UBND 14/02/2019 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
08/KH-STP 08/02/2019 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đơn vị sự nghiệp
07/KH-STP 31/01/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 28/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019  
09/KH-STP 31/01/2019 Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019
06/KH-STP 30/01/2019 Kế hoạch về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
163/KH-UBND 18/01/2019 Kế hoạch phát triển du lịch năm 2019 của tỉnh Gia Lai
04/KH-STP 15/01/2019 Kế hoạch tăng cường thực hiện tiết kiệm điện tại Sở Tư pháp năm 2019
80/QĐ-BTP 15/01/2019 Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
581/QĐ-UBNC 06/01/2019 Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Gia Lai
618/QĐ-UBNC 06/01/2019 Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Gia Lai
178/QĐ-STP 06/01/2019 Quyết định số 178/QĐ-STP ngày 24/12/2018 của Sở Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019
182/QĐ-STP 06/01/2019 Quyết định số 182/QĐ-STP ngày 26/12/2018 của Sở Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019
1273/QĐ-UBND 05/01/2019 Chương trình công tác Tư pháp trọng tâm năm 2019
03/KH-STP 05/01/2019 Chuyển đổi vị trí công tác năm 2019 theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP                
2869/QĐ-BTP 05/01/2019 Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019
56/QĐ-UBND 01/01/2019 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
182/QĐ-STP 28/12/2018 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
1273/QĐ-UBND 27/12/2018 Phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trọng tâm năm 2019 
618/QĐ-UBND 25/12/2018 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Gia Lai
178/QĐ-STP 24/12/2018 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019
170/QĐ-STP 28/11/2018 Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Sở Tư pháp
526/QĐ-UBND 21/11/2018 Quyết định bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2021
47/NQ-CP 09/05/2018 Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Gia Lai
1004/QĐ-UBND 10/01/2018 Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai
3368/KH-UBND 29/08/2017 Về việc kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2017
3306/KH-UBND 24/08/2017 Về việc điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia lai
15/KH-STP 19/04/2017 Kế hoạch phổ biến về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc năm 2017
26/2016/QĐ-UBND 23/05/2016 Quyết định ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai
116/QĐ-UBND Kế hoạch Phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020
2434/KH-UBND Kế hoạch số 2434/KH-UBND về tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2018
4617/KH-UBND Kế hoạch số 4617/KH-UBND về triển khai thực hiện kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Gia Lai
639/QĐ-UBND Quyết định số 639/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành văn hóa tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
Địa chỉ nhận tin/bài viết:
   Email: pbpl.stp@gialai.gov.vn
   Điện thoại: 02693 821 596
Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
Điện thoại: 0269.3824.102. Fax: 0269.3824.102. Email: stp@gialai.gov.vn.

Giấy phép số 05/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp ngày 09 tháng 6 năm 2016.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư Pháp.
Copyright© 2016-2018 - Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn) khi trích dẫn lại tin, bài, ảnh từ địa chỉ này.