CHUYÊN MỤC

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
05/KH-STP 31/01/2020 Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 
03/KH-HDPHPBGDPL 20/01/2020 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2020
44/KH-STP 08/01/2020 Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác năm 2020
162/QĐ-STP 27/12/2019
Quyết định số 162/QĐ-STP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Sở Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
1181/QĐ-UBND 27/12/2019 Quyết định ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 
764/QĐ-UBND 13/12/2019 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
135/QĐ-STP 26/11/2019 Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của Sở Tư pháp
39/KH-STP 12/11/2019 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh năm 2019
38/KH-STP 29/10/2019 Kế hoạch Kiểm tra, giám sát công tác triển khai “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” tại huyện Chư Prông năm 2019
37/KH-STP 24/10/2019 Kế hoạch đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2019
36/KH-ĐKTLN 25/09/2019 Kế hoạch liên tịch Kiểm tra liên ngành công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019
35/KH-STP 20/09/2019 Kế hoạch cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
32/KH-STP 05/09/2019 Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
468/QĐ-UBND 12/08/2019 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát trinể nhà ở tỉnh Gia Lai năm 2019, 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 
31/KH-STP 09/08/2019 Kế hoạch mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đăng ký giao dịch đảm bảo
29/KH-STP 18/07/2019 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt độn giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
27/KH-STP 16/07/2019 Kế hoạch Khắc phục các nội dung còn tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp trong năm 2018
01/KH-ĐKT 16/07/2019 Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
28/KH-STP 16/07/2019 Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025
26/KH-STP 18/06/2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
25/KH-STP 14/06/2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019
1105/KH-UBND 24/05/2019 Kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai Về việc Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ và Kế hoạch số 219/KH-TU ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 củ Ban Bí Thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư ( khóa IX) "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục và ùn tắc giao thông" 
834/KH-UBND 22/04/2019 Kế hoạch tổ chức Chương trình "Hành trình đỏ" năm 2019 tại Gia Lai
386/CTr-STP 11/04/2019 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
142/QĐ-UBND 22/03/2019 Quyết định phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin cho các hệ thống thông tin hiện đang vận hành tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu Tĩnh Gia Lai
534/KH-UBND 13/03/2019 Kế hoạch năm an toàn giao thông năm 2019
528/KH-UBND 12/03/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt "Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020" trên địa bàn tỉnh Gia Lai