CHUYÊN MỤC

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
37/KH-STP 06/06/2023
34/KH-STP 23/05/2023
10/KH-STP 07/02/2023
11/KH-STP 07/02/2023
08/KH-STP 02/02/2023
07/KH-STP 16/01/2023
197/QĐ-STP 30/12/2022
193/QĐ-STP 28/12/2022
773/QĐ-UBND 28/12/2022 Chương trình công tác tư pháp trọng tâm năm 2023

Tải Chương trình tại đây
68/KH-STP 27/12/2022
67/KH-STP 23/12/2022
181/KH-STP 02/12/2022
48/KH-STP 31/08/2022
121/QĐ-UBND 03/04/2022
20/KH-STP 24/03/2022
17/KH-STP 10/03/2022
16/KH-STP 08/03/2022 Kế hoạch số 16/KH-STP ngày 08/3/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai về việc tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền tại Sở Tư pháp năm 2022

Tải Kế hoạch tại đây
 
15/KH-STP 25/02/2022
2/KH-STP 18/02/2022
04/KH-STP 27/01/2022
08/QĐ-STP 22/01/2022
112/CTr-STP 20/01/2022
1168/QĐ-UBND 31/12/2021 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Gia Lai

Tải Chương trình tại đây
925/QĐ-UBND 31/12/2021
183/QĐ-STP 30/12/2021
184/QĐ-STP 30/12/2021
1139/QĐ-UBND 30/12/2021
182/QĐ-STP 29/12/2021
59/KH-STP 22/12/2021
892/QĐ-UBND 18/12/2021
174/QĐ-STP 09/12/2021
55/KH-STP 19/11/2021
783/QĐ-UBND 11/11/2021 Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030

Tải Quyết định tại đây
1/KH-STP 08/11/2021
48/KH-STP 06/10/2021
47/KH-STP 01/10/2021
46/KH-STP 30/09/2021 Kế hoạch số 46/KH-STP ngày 30/9/2021 2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai về việc Triển khai thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Sở Tư pháp

Tải Kế hoạch tại đây
 
45/KH-STP 23/09/2021
602/QĐ-UBND 17/09/2021
Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Gia Lai

Tải Quyết định tại đây
1054/KH-UBND 30/08/2021 Kế hoạch số 1054/KH-UBND ngày 30/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xuất khẩu hàng hóa tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025

Tải Kế hoạch tại đây
38/KH-STP 06/08/2021 Kế hoạch số 38/KH-STP ngày 06/8/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai về Chuyển đổi số của Sở Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Tải Kế hoạch tại đây
 
1055/KH-UBND 30/07/2021
35/KH-STP 15/07/2021
34/KH-STP 14/07/2021 Kế hoạch số 34/KH-STP ngày 14/7/2021 2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai về việc Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 tại Sở Tư pháp

Tải Kế hoạch tại đây
 
30/KH-STP 18/06/2021
18/KH-STP 01/04/2021 Kế hoạch số 18/KH-STP ngày 01/4/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên, phụ nữ năm 2021
17/KH-STP 31/03/2021 Kế hoạch số 17/KH-STP ngày 31/3/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về tập huấn hướng dẫn quy trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia
12/KH-STP 11/03/2021 Kế hoạch số 12/KH-STP ngày 11/3/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai về việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức Sở Tư pháp
121/QĐ-UBND 05/03/2021 Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong Kế hoạch đâu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn hợp pháp khác và nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai
07/KH-STP 03/03/2021 Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 03/3/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2021
06/KH-STP 01/03/2021 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2021 của Sở Tư pháp
05/KH-STP 22/02/2021 Kế hoạch số 05/KH-STP ngày 22/02/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về hoạt động thông tin đối ngoại tại Sở Tư pháp năm 2021
04/KH-STP 19/02/2021 Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 19/02/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về tuyên truyền về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Sở Tư pháp theo Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 
04/KH-STP 19/02/2021
Kế hoạch số  04/KH-STP ngày 19/02/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tuyên truyền về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Sở Tư pháp theo Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
03/KH-STP 09/02/2021 Kế hoạch số  03/KH-STP ngày 09/02/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về tổ chức phòng cháy, chữa cháy năm 2021
02/KH-STP 08/02/2021 Kế hoạch số 02/KH-STP ngày 08/02/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của Sở Tư pháp
77/QĐ-UBND 08/02/2021
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030"
2270/KH-UBND 31/01/2021
1958/CTr-STP 31/12/2020 Chương Trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
172/QĐ-STP 31/12/2020
Quyết định số 172/QĐ-STP ngày 31/12/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
1395/QĐ-UBND 30/12/2020 Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai việc phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trọng tâm năm 2021
69/KH-STP 29/12/2020 Kế hoạch số  69/KH-STP ngày 29/12/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển
168/QĐ-STP 28/12/2020 Quyết định số  168/QĐ-STP ngày 28/12/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
169/QĐ-STP 28/12/2020 Quyết định số 169/QĐ-STP ngày 28/12/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
68/KH-STP 28/12/2020 Kế hoạch số 68/KH-STP ngày 28/12/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
633/QĐ-UBND 18/11/2020 Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020 - 2021
598/QĐ-UBND 03/11/2020 Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025
1995/KH-UBND 29/09/2020 Kế hoạch số 1995/KH-STP ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về triển khai Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
49/KH-STP 21/09/2020 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
1700/KH-UBND 18/08/2020 Kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 của tỉnh Gia Lai
1572/UBND-KGVX 30/07/2020 Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Gia Lai thực hiện Chiến lực Dân số Việt Nam đến năm 2030
1567/KH-UBND 30/07/2020 Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
39/KH-STP 15/06/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện chương trình công tác của Sở Tư pháp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 
19/2020/QĐ-UBND 08/06/2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh về việc quy định số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
34/KH-STP 02/06/2020 Kế hoạch số 34/KH-STP ngày 02/6/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 
24/KH-STP 14/04/2020 Kế hoạch số 24/KH-STP ngày 09/4/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện của Sở Tư pháp năm 2020
24/KH-STP 09/04/2020 Kế hoạch tăng cường thực hiện tiết kiệm điện tại Sở Tư pháp năm 2020
540/KH-UBND 13/03/2020 Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Gia Lai năm 2020
461/KH-UBND 09/03/2020 Công văn về việc triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020
05/KH-STP 31/01/2020 Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 
03/KH-HDPHPBGDPL 20/01/2020 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2020
44/KH-STP 08/01/2020 Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác năm 2020
1181/QĐ-UBND 27/12/2019 Quyết định ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 
162/QĐ-STP 27/12/2019
Quyết định số 162/QĐ-STP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Sở Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
764/QĐ-UBND 13/12/2019 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
135/QĐ-STP 26/11/2019 Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của Sở Tư pháp
39/KH-STP 12/11/2019 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh năm 2019
38/KH-STP 29/10/2019 Kế hoạch Kiểm tra, giám sát công tác triển khai “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” tại huyện Chư Prông năm 2019
37/KH-STP 24/10/2019 Kế hoạch đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2019
36/KH-ĐKTLN 25/09/2019 Kế hoạch liên tịch Kiểm tra liên ngành công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019
35/KH-STP 20/09/2019 Kế hoạch cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
32/KH-STP 05/09/2019 Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
468/QĐ-UBND 12/08/2019 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát trinể nhà ở tỉnh Gia Lai năm 2019, 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 
31/KH-STP 09/08/2019 Kế hoạch mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đăng ký giao dịch đảm bảo
29/KH-STP 18/07/2019 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt độn giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
01/KH-ĐKT 16/07/2019 Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
28/KH-STP 16/07/2019 Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025
27/KH-STP 16/07/2019 Kế hoạch Khắc phục các nội dung còn tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp trong năm 2018
26/KH-STP 18/06/2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
25/KH-STP 14/06/2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019
1105/KH-UBND 24/05/2019 Kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai Về việc Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ và Kế hoạch số 219/KH-TU ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 củ Ban Bí Thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư ( khóa IX) "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục và ùn tắc giao thông" 
834/KH-UBND 22/04/2019 Kế hoạch tổ chức Chương trình "Hành trình đỏ" năm 2019 tại Gia Lai
386/CTr-STP 11/04/2019 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
142/QĐ-UBND 22/03/2019 Quyết định phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin cho các hệ thống thông tin hiện đang vận hành tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu Tĩnh Gia Lai
534/KH-UBND 13/03/2019 Kế hoạch năm an toàn giao thông năm 2019
528/KH-UBND 12/03/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt "Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020" trên địa bàn tỉnh Gia Lai
515/KH-UBND 11/03/2019 Kế hoạch thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai giaI đoạn 2019 - 2020
495/KH-UBND 08/03/2019 Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019
554/QĐ-BTP 08/03/2019 Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
08/2019/QĐ-UBND 28/02/2019 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019
334/KH-UBND 14/02/2019 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
08/KH-STP 08/02/2019 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đơn vị sự nghiệp
09/KH-STP 31/01/2019 Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019
07/KH-STP 31/01/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 28/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019  
06/KH-STP 30/01/2019 Kế hoạch về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
163/KH-UBND 18/01/2019 Kế hoạch phát triển du lịch năm 2019 của tỉnh Gia Lai
80/QĐ-BTP 15/01/2019 Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
04/KH-STP 15/01/2019 Kế hoạch tăng cường thực hiện tiết kiệm điện tại Sở Tư pháp năm 2019
581/QĐ-UBNC 06/01/2019 Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Gia Lai
618/QĐ-UBNC 06/01/2019 Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Gia Lai
178/QĐ-STP 06/01/2019 Quyết định số 178/QĐ-STP ngày 24/12/2018 của Sở Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019
182/QĐ-STP 06/01/2019 Quyết định số 182/QĐ-STP ngày 26/12/2018 của Sở Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019
2869/QĐ-BTP 05/01/2019 Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019
1273/QĐ-UBND 05/01/2019 Chương trình công tác Tư pháp trọng tâm năm 2019
03/KH-STP 05/01/2019 Chuyển đổi vị trí công tác năm 2019 theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP                
56/QĐ-UBND 01/01/2019 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
182/QĐ-STP 28/12/2018 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
1273/QĐ-UBND 27/12/2018 Phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trọng tâm năm 2019 
618/QĐ-UBND 25/12/2018 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Gia Lai
178/QĐ-STP 24/12/2018 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019
170/QĐ-STP 28/11/2018 Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Sở Tư pháp
526/QĐ-UBND 21/11/2018 Quyết định bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2021
47/NQ-CP 09/05/2018 Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Gia Lai
1004/QĐ-UBND 10/01/2018 Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai
3368/KH-UBND 29/08/2017 Về việc kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2017
3306/KH-UBND 24/08/2017 Về việc điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia lai
15/KH-STP 19/04/2017 Kế hoạch phổ biến về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc năm 2017
26/2016/QĐ-UBND 23/05/2016 Quyết định ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai
2434/KH-UBND Kế hoạch số 2434/KH-UBND về tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2018
4617/KH-UBND Kế hoạch số 4617/KH-UBND về triển khai thực hiện kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Gia Lai
639/QĐ-UBND Quyết định số 639/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành văn hóa tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
116/QĐ-UBND Kế hoạch Phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
Địa chỉ nhận tin/bài viết:
   Email: pbpl.stp@gialai.gov.vn
   Điện thoại: 02693 821 596
Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
Điện thoại: 0269.3824.102. Fax: 0269.3824.102. Email: stp@gialai.gov.vn.

Giấy phép số 05/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp ngày 09 tháng 6 năm 2016.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư Pháp.
Copyright© 2016-2018 - Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn) khi trích dẫn lại tin, bài, ảnh từ địa chỉ này.