TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

 

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI


(
Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai)


Cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp gồm:

1. Lãnh đạo: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc;

2. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Nghiệp vụ 1;

d) Phòng
Nghiệp vụ 2;

e) Phòng
Nghiệp vụ 3;

3. Các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở:

a) Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước;

b) Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản;

c) Phòng Công chứng số 1;

d) Phòng Công chứng số 2;

đ) Phòng Công chứng số 3.

4. Giám đốc Sở Tư pháp quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mối quan hệ công tác của Văn phòng, các Phòng chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật. Trong thời gian chưa quy định lại chức năng, nhiệm vụ; các tổ chức, đơn vị tiếp tục hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính đã được giao.

5. Biên chế và số lượng người làm việc của Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
Cập nhật lúc 15 giờ 30 phút ngày 22/5/2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
Địa chỉ nhận tin/bài viết:
   Email: pbpl.stp@gialai.gov.vn
   Điện thoại: 02693 821 596
Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
Điện thoại: 0269.3824.102. Fax: 0269.3824.102. Email: stp@gialai.gov.vn.

Giấy phép số 05/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp ngày 09 tháng 6 năm 2016.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư Pháp.
Copyright© 2016-2018 - Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn) khi trích dẫn lại tin, bài, ảnh từ địa chỉ này.