TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI


(Khoản 10 Điều 1 Quyết định số 286/QĐ-UBNĐ ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh Gia Lai
về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính và số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quản lý)


Cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp gồm:

1. Lãnh đạo: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

2. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Nghiệp vụ 1;

d) Phòng Nghiệp vụ 2;

đ) Phòng Nghiệp vụ 3;

3. Các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở:

a) Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước;

b) Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản;

c) Phòng Công chứng số 1;

d) Phòng Công chứng số 2;

đ) Phòng Công chứng số 3.

4. Giám đốc Sở Tư pháp quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mối quan hệ công tác của Văn phòng, các Phòng chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật. Trong thời gian chưa quy định lại chức năng, nhiệm vụ; các tổ chức, đơn vị tiếp tục hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính đã được giao.

5. Biên chế và số lượng người làm việc của Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.


 
Cập nhật lúc 17 giờ 54 phút ngày 29/5/2016
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
Địa chỉ nhận tin/bài viết:
   Email: pbpl.stp@gialai.gov.vn
   Điện thoại: 02693 821 596
Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
Điện thoại: 0269.3824.102. Fax: 0269.3824.102. Email: stp@gialai.gov.vn.

Giấy phép số 05/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp ngày 09 tháng 6 năm 2016.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư Pháp.
Copyright© 2016-2018 - Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn) khi trích dẫn lại tin, bài, ảnh từ địa chỉ này.