TIN TỨC

CHUYÊN MỤC


Các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở
 
I – TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

- Số quyết định thành lập: 307/1998/QĐ-UBND

- Ngày thành lập: 04/4/1998

- Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 02693 830 479; 02693 718 130

- Fax: 02693 8030 479

- Email: trungtamtgplgialai@gmail.com


1. Cơ cấu, tổ chức và biên chế
1.1. Giám đốc Trung tâm
230803908.jpg - Họ và tên: LƯU ĐÌNH QUÁNH
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
- Email: quanhld.stp@gialai.gov.vn
- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130; DĐ 0935 344 799
1.2. Phó Giám đốc Trung tâm
230583034.jpg - Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG KIM LOAN
- Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Luật
- Email:loannh.stp@gialai.gov.vn
- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130; DĐ 0834 170 2151.3. Danh sách Trợ giúp viên pháp lý
 
230630180.jpg a) TRANG THỊ THÙY DƯƠNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email:duongttt.stp@gialai.gov.vn
- Trợ giúp viên pháp lý

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130; DĐ 0988 442 919
 
 
230618421.jpg b) THIỀU HỮU MINH
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: minhth.stp@gialai.gov.vn
- Trợ giúp viên pháp lý

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130; DĐ 0367 779 677
 
230630446.jpg c) CAO THỊ MI SA
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: sactm.stp@gialai.gov.vn
- Trợ giúp viên pháp lý

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130
 
230798111.jpg d) NGUYỄN THÀNH TRUNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: trungnt.stp@gialai.gov.vn
- Trợ giúp viên pháp lý

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130
 
230747217-(2).jpg e) BÙI THỊ PHƯỢNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: phuongbt.stp@gialai.gov.vn
- Trợ giúp viên pháp lý

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130
 
230721554.jpg g) NGÔ THỊ VÂN
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: vannt.stp@gialai.gov.vn
- Trợ giúp viên pháp lý

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130


1.4. Danh sách chuyên viên, kế toán Trung tâm TGPLNN
231157507-(1).jpg a) NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: cuongnđ.stp@gialai.gov.vn
- Chuyên viên

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130
 
230559972.jpg b) TẠ THÙY DƯƠNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: duongtt.stp@gialai.gov.vn
- Chuyên viên

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130
 
230518330-(1).jpg c) NGUYỄN ĐỨC HÙNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: hungnd.stp@gialai.gov.vn
- Chuyên viên

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130
 
brown-man-icon.png d) LÊ THỊ HIẾU PHƯỢNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Email: phuonglth.stp@gialai.gov.vn
- Kế toán

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130
 
230668182.jpg e) NGUYỄN CÔNG TRỮ
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: trunc.stp@gialai.gov.vn
- Chuyên viên

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130
 
 
230613627.jpg g) BÙI QUANG THẮNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: thangbq.stp@gialai.gov.vn
- Chuyên viên

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130


2. Chức năng nhiệm vụ
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Gia Lai cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý 2017, giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật. Trung tâm thực hiện các hoạt động: tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật, quản lý, phát triển mạng lưới Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, kiến nghị về những vấn đề liên quan đến thi hành pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
 
II – TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Cơ cấu, tổ chức và biên chế
1.1. Giám đốc Trung tâm
230627614.jpg - Họ và tên: NGUYỄN CAO TRÍ
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
- Email:trinc.stp@gialai.gov.vn
- Điện thoại liên hệ: 02693 826 628; DĐ 0972 649 648

1.2. Danh sách chuyên viên, kế toán
 
brown-man-icon.png ĐOÀN THỊ THU MÂN
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán
- Email: 
- Kế toán
- Điện thoại liên hệ: 02693 826 628
1.3. Danh sách chuyên viên, kế toán
brown-man-icon.png NGUYỄN LÊ THANH THIỆN
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: 
- Chuyên viên
- Điện thoại liên hệ: 02693 826 628

1.4. Danh sách chuyên viên, kế toán
 
Viet.jpg NGUYỄN NHẤT VIỆT
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
- Email: 
- Chuyên viên
- Điện thoại liên hệ: 02693 826 628

2. Chức năng nhiệm vụ

a) Chức năng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện việc bán đấu giá các loại tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án; tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng bán đấu giá; tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn

Căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và tổ chức triển khai thực hiện.


III – PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1
1. Cơ cấu, tổ chức và biên chế
1.1. Trưởng Phòng
231069879.jpg - Họ và tên: PHẠM HUY VŨ
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
- Công chứng viên
- Email: vuph.
stp@gialai.gov.vn
- Điện thoại liên hệ: 02693 821 445; DĐ 02693 500 117

1.2. Phó Trưởng Phòng
230390647-(1).jpg - Họ và tên: ĐẶNG THỊ THU
- Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân luật
- Công chứng viên

- Email: thudt.stp@gialai.gov.vn
- Điện thoại liên hệ: 02693 821 445; DĐ 0914 271 133


1.3. Danh sách Công chứng viên
230887088.jpg a) NGUYỄN THỊ THỦY
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: thuynt.stp@gialai.gov.vn
- Công chứng viên

- Điện thoại liên hệ: 02693 821 445
 
 
231216893.jpg b) NGUYỄN THÀNH ĐÔNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: dongnt.stp@gialai.gov.vn
- Công chứng viên

- Điện thoại liên hệ: 02693 821 445
 
231249021.jpg c) ĐỖ THỊ HẢI
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: haidt.stp@gialai.gov.vn
- Công chứng viên

- Điện thoại liên hệ: 02693 821 445


1.3. Danh sách chuyên viên giúp việc, kế toán...
230676584.jpg a) NGUYỄN TẤN THẠNH
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: thanhnt.stp@gialai.gov.vn
- Chuyên viên, Công chứng viên tập sự.

- Điện thoại liên hệ: 02693 821 445
 
231206092.jpg b) HOÀNG MINH KHỞI
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: khoihm.stp@gialai.gov.vn
- Chuyên viên.

- Điện thoại liên hệ: 02693 821 445
 
230784830.jpg c) TRẦN THỊ DIỄM MY
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: 
- Chuyên viên.
- Điện thoại liên hệ: 02693 821 445
 
231026442.jpg d) NGUYỄN THỊ XUÂN NHI
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: 
- Chuyên viên.
- Điện thoại liên hệ: 02693 821 445
 
 
230817274.jpg e) TRẦN HỒNG MINH PHƯỢNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: 
- Chuyên viên.
- Điện thoại liên hệ: 02693 821 445
 
230658865-(1).jpg g) NGUYỄN QUỐC HUY
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: 
- Chuyên viên.
- Điện thoại liên hệ: 02693 821 445
 
230513494-(1).jpg h) ĐẶNG THỊ THU THỦY
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Email: thuydtt.stp@gialai.gov.vn
- Kế toán
- Điện thoại liên hệ: 02693 821 445
 
 
230624543.jpg i) VÕ THỊ THU HƯNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Email: hungvtt.stp@gialai.gov.vn
- Thủ quỹ
- Điện thoại liên hệ: 02693 821 445


2. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Công chứng số 1 Gia Lai là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, có con dấu và tài khoản riêng; có chức năng "chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản…, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài … mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng" (Khoản 1, Điều 2 Luật Công chứng 2014).
 
IV – PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2
1. Cơ cấu, tổ chức và biên chế

1.1. Trưởng Phòng
brown-man-icon.png - Họ và tên: NGUYỄN VĂN BẢY
- Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Luật
- Email: baynv.stp@gialai.gov.vn
- Công chứng viên

- Điện thoại liên hệ: 02693 852 303; DĐ 0984 177 635

1.2. Danh sách chuyên viên, kế toán
 NGUYỄN THỊ VIỆN
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
- Email: viennt.stp@gialai.gov.vn
- Công chứng viên
- Điện thoại liên hệ: 02693 821 445
1.3. Danh sách chuyên viên, kế toán
 LƯƠNG THÁI HOÀNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
- Email:
- Chuyên viên
- Điện thoại liên hệ: 02693 821 445

2. Chức năng nhiệm vụ
Phòng Công chứng số 2 Gia Lai là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, có con dấu và tài khoản riêng; có chức năng "chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản…, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài … mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng" (Khoản 1, Điều 2 Luật Công chứng 2014).
 
V – PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 3
1. Cơ cấu, tổ chức và biên chế
1.1. Trưởng Phòng
brown-man-icon.png - Họ và tên: NGUYỄN VIẾT HOAN
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Công chứng viên
- Email: hoannv.stp@gialai.gov.vn
- Điện thoại liên hệ: 02693 832 830; DĐ 0905 890 059


1.2. Danh sách Công chứng viên
a) TRẦN THỊ NHUNG

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Công chứng viên
- Email: nhungtt.stp@gialai.gov.vn
- Điện thoại liên hệ: 02693 832 830

b) NGUYỄN THỊ MƯỜI
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Kế toán
- Email: muoint.stp@gialai.gov.vn
- Điện thoại liên hệ: 02693 832 830

c) TẠ ĐỨC KHƯƠNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Chuyên viên
- Email: khuongtd.stp@gialai.gov.vn
- Điện thoại liên hệ: 02693 832 830

2. Chức năng nhiệm vụ
Phòng Công chứng số 3 Gia Lai là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, có con dấu và tài khoản riêng; có chức năng "chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản…, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài … mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng" (Khoản 1, Điều 2 Luật Công chứng 2014).
   
   

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
Địa chỉ nhận tin/bài viết:
   Email: pbpl.stp@gialai.gov.vn
   Điện thoại: 02693 821 596
Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
Điện thoại: 0269.3824.102. Fax: 0269.3824.102. Email: stp@gialai.gov.vn.

Giấy phép số 05/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp ngày 09 tháng 6 năm 2016.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư Pháp.
Copyright© 2016-2018 - Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn) khi trích dẫn lại tin, bài, ảnh từ địa chỉ này.