TIN TỨC

CHUYÊN MỤC


Các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở
 
I – TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

- Số quyết định thành lập: 307/1998/QĐ-UBND

- Ngày thành lập: 04/4/1998

- Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 02693 830 479; 02693 718 130

- Fax: 02693 8030 479

- Email: trungtamtgplgialai@gmail.com


1. Cơ cấu, tổ chức và biên chế
1.1. Giám đốc Trung tâm
230803908.jpg - Họ và tên: LƯU ĐÌNH QUÁNH
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
- Email: quanhld.stp@gialai.gov.vn
- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130; DĐ 0935 344 799
1.2. Phó Giám đốc Trung tâm
230583034.jpg - Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG KIM LOAN
- Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Luật
- Email:loannh.stp@gialai.gov.vn
- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130; DĐ 0834 170 2151.3. Danh sách Trợ giúp viên pháp lý
 
230630180.jpg a) TRANG THỊ THÙY DƯƠNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email:duongttt.stp@gialai.gov.vn
- Trợ giúp viên pháp lý

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130; DĐ 0988 442 919
 
 
230618421.jpg b) THIỀU HỮU MINH
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: minhth.stp@gialai.gov.vn
- Trợ giúp viên pháp lý

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130; DĐ 0367 779 677
 
230630446.jpg c) CAO THỊ MI SA
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: sactm.stp@gialai.gov.vn
- Trợ giúp viên pháp lý

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130