TIN TỨC

CHUYÊN MỤC


Các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở
 
I – TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

- Số quyết định thành lập: 307/1998/QĐ-UBND

- Ngày thành lập: 04/4/1998

- Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 02693 830 479; 02693 718 130

- Fax: 02693 8030 479

- Email: trungtamtgplgialai@gmail.com


1. Cơ cấu, tổ chức và biên chế
1.1. Giám đốc Trung tâm
230803908.jpg - Họ và tên: LƯU ĐÌNH QUÁNH
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
- Email: quanhld.stp@gialai.gov.vn
- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130; DĐ 0935 344 799
1.2. Phó Giám đốc Trung tâm
230583034.jpg - Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG KIM LOAN
- Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Luật
- Email:loannh.stp@gialai.gov.vn
- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130; DĐ 0834 170 2151.3. Danh sách Trợ giúp viên pháp lý
 
230630180.jpg a) TRANG THỊ THÙY DƯƠNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email:duongttt.stp@gialai.gov.vn
- Trợ giúp viên pháp lý

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130; DĐ 0988 442 919
 
 
230618421.jpg b) THIỀU HỮU MINH
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: minhth.stp@gialai.gov.vn
- Trợ giúp viên pháp lý

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130; DĐ 0367 779 677
 
230630446.jpg c) CAO THỊ MI SA
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: sactm.stp@gialai.gov.vn
- Trợ giúp viên pháp lý

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130
 
230798111.jpg d) NGUYỄN THÀNH TRUNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: trungnt.stp@gialai.gov.vn
- Trợ giúp viên pháp lý

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130
 
230747217-(2).jpg e) BÙI THỊ PHƯỢNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: phuongbt.stp@gialai.gov.vn
- Trợ giúp viên pháp lý

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130
 
230721554.jpg g) NGÔ THỊ VÂN
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: vannt.stp@gialai.gov.vn
- Trợ giúp viên pháp lý

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130
 

231157507-(1).jpg h) NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: cuongnđ.stp@gialai.gov.vn
-
Trợ giúp viên pháp lý
- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130 
230668182.jpg i) NGUYỄN CÔNG TRỮ
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: trunc.stp@gialai.gov.vn
-
Trợ giúp viên pháp lý
- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130
 
230613627.jpg k) BÙI QUANG THẮNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: thangbq.stp@gialai.gov.vn
-
Trợ giúp viên pháp lý
- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130


1.4. Danh sách chuyên viên, kế toán Trung tâm TGPLNN 
230559972.jpg b) TẠ THÙY DƯƠNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: duongtt.stp@gialai.gov.vn
- Chuyên viên

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130
 
230518330-(1).jpg c) NGUYỄN ĐỨC HÙNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: hungnd.stp@gialai.gov.vn
- Chuyên viên

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130
 
brown-man-icon.png d) LÊ THỊ HIẾU PHƯỢNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Email: phuonglth.stp@gialai.gov.vn
- Kế toán

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130
  


2. Chức năng nhiệm vụ
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Gia Lai cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý 2017, giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật. Trung tâm thực hiện các hoạt động: tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật, quản lý, phát triển mạng lưới Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, kiến nghị về những vấn đề liên quan đến thi hành pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
 
II – TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Cơ cấu, tổ chức và biên chế
1.1. Giám đốc Trung tâm
230627614.jpg - Họ và tên: NGUYỄN CAO TRÍ
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
- Email:trinc.stp@gialai.gov.vn
- Điện thoại liên hệ: 02693 826 628; DĐ 0972 649 648

1.2. Danh sách chuyên viên, kế toán
 
brown-man-icon.png ĐOÀN THỊ THU MÂN
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán
- Email: 
- Kế toán
- Điện thoại liên hệ: 02693 826 628
1.3. Danh sách chuyên viên, kế toán
brown-man-icon.png NGUYỄN LÊ THANH THIỆN
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: 
- Chuyên viên
- Điện thoại liên hệ: 02693 826 628

1.4. Danh sách chuyên viên, kế toán
 
Viet.jpg NGUYỄN NHẤT VIỆT
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
- Email: 
- Chuyên viên
- Điện thoại liên hệ: 02693 826 628

2. Chức năng nhiệm vụ

a) Chức năng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện việc bán đấu giá các loại tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án; tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng bán đấu giá; tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn

Căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và tổ chức triển khai thực hiện.


III – PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1
1. Cơ cấu, tổ chức và biên chế
1.1. Trưởng Phòng
231069879.jpg - Họ và tên: PHẠM HUY VŨ
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
- Công chứng viên
- Email: vuph.
stp@gialai.gov.vn
- Điện thoại liên hệ: 02693 821 445; DĐ 02693 500 117

1.2. Phó Trưởng Phòng