TIN TỨC

CHUYÊN MỤC


MỘT SỐ ĐƠN VỊ CHUYÊN NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ
 
I - TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

- Số quyết định  thành lập: 307/1998 /QĐ-UBND

- Ngày thành lập: 04/04/1998


- Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 02693 830 479; 02693 718 130

- Fax: 02693 8030 479

- Email: trungtamtgplgialai@gmail.com


1. Cơ cấu, tổ chức và biên chế
1.1. Giám đốc trung tâm
230803908.jpg - Họ và tên: LƯU ĐÌNH QUÁNH
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Luật
- Email: quanhld.stp@gialai.gov.vn

- Điện thoại liên hệ: 02693 718 130; Đt 0935 344 799
1.2. Phó Giám đốc Trung tâm
230583034.jpg - Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG KIM LOAN
- Trình độ chuyên môn: 
Thạc sĩ Luật
- Email: loannh. stp@gialai.gov.vn
- Điện thoại liên hệ:  02693 718 130; Đt 0834 170 2151.3. TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ
 
230630180.jpg a)  TRANG THỊ THÙY DƯƠNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân  Luật
- Email: duongttt. stp@gialai.gov.vn
- Trợ giúp viên pháp lý

- Điện thoại liên hệ:  02693 718 130; Đt 0988 442 919
 
 
230630446.jpg b)  CAO THỊ MI SA
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân  Luật
- Email: sactm. stp@gialai.gov.vn
- Trợ giúp viên pháp lý

- Điện thoại liên hệ:  02693 718 130
 
230798111.jpg c)  NGUYỄN THÀNH TRUNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân  Luật
- Email: trungnt. stp@gialai.gov.vn
- Trợ giúp viên pháp lý

- Điện thoại liên hệ:  02693 718 130
 
230747217- (2).jpg d)  BÙI THỊ PHƯỢNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân  Luật
- Email: phuongbt. stp@gialai.gov.vn
- Trợ giúp viên pháp lý

- Điện thoại liên hệ:  02693 718 130
 
230721554.jpg đ)  NGÔ THỊ VÂN
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân  Luật
- Email: vannt. stp@gialai.gov.vn
- Trợ giúp viên pháp lý

- Điện thoại liên hệ:  02693 718 130
 
 
231157507- (1).jpg e)  NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân  Luật
- Email: cuongnđ. stp@gialai.gov.vn
-
Trợ giúp viên pháp lý
- Điện thoại liên hệ:  02693 718 130 
230668182.jpg g)  NGUYỄN CÔNG TRỨ
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân  Luật
- Email: trunc. stp@gialai.gov.vn
-
Trợ giúp viên pháp lý
- Điện thoại liên hệ:  02693 718 130
 
230613627.jpg h)  BÙI QUANG THẮNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân  Luật
- Email: thangbq. stp@gialai.gov.vn
-
Trợ giúp viên pháp lý
- Điện thoại liên hệ:  02693 718 130


1.4. Danh sách chuyên viên kế toán Trung tâm TGPLNN 
230559972.jpg a)  TẠ THÙY DƯƠNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân  Luật
- Email: duongtt. stp@gialai.gov.vn
- Chuyên viên

- Điện thoại liên hệ:  02693 718 130
  
Brown-man-icon.png b)  LÊ THỊ HIẾU PHƯỢNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Email: phuonglth. stp@gialai.gov.vn
- Kế toán

- Điện thoại liên hệ:  02693 718 130

 
Viet-(1).jpg 
 
c)   NGUYỄN NHẤT VIỆT
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: vietnn.stp@gialai.gov.vn
- Chuyên viên
- Điện thoại liên hệ:  02693 718 130
  
Brown-man-icon.png d)   LÊ THẢO LINH
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: linhlt.stp@gialai.gov.vn
- Chuyên viên
- Điện thoại liên hệ:  02693 718 130

 
Brown-man-icon.png đ)  NGUYỄN THỊ NHẬT LINH
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: linhntn.stp@gialai.gov.vn
- Chuyên viên
- Điện thoại liên hệ:  02693 718 130
 
Brown-man-icon.png đ)   HỒNG BẢO NGÂN
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: vanhb.stp@gialai.gov.vn
- Chuyên viên
- Điện thoại liên hệ:  02693 718 130
 
Brown-man-icon.png g)  NGUYỄN THỊ THUÝ VÂN
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: vanntt.stp@gialai.gov.vn
- Chuyên viên
- Điện thoại liên hệ:  02693 718 130
 
Brown-man-icon.png h)   NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: thaontp.stp@gialai.gov.vn
- Chuyên viên
- Điện thoại liên hệ:  02693 718 130


2. Chức năng Nhiệm vụ
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Gia Lai  cung cấp dịch vụ Hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định Luật Hỗ trợ pháp lý 2017, giúp người được trợ giúp pháp lý quyền bảo vệ, quyền lợi ích của mình, nâng cao hiểu biết về luật, tôn thức trọng và hành thủ luật; đóng góp phần vào luật phổ biến, luật giáo dục, công cụ bảo vệ, chắc chắn về xã hội, phòng, giới hạn tranh chấp và phạm vi luật. Trung tâm thực hiện các hoạt động:  tham gia khái niệm, đại vĩ mô, tư vấn luật, quản lý, phát triển mạng Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức hội thảo, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn Hỗ trợ pháp lý, ý kiến ​​về các vấn đề liên quan đến thi hành pháp và thực thi thi thực hiện các nhiệm vụ khác nhau theo quy định của pháp luật.

II - TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Cơ cấu, tổ chức và biên chế
1.1. Giám đốc trung tâm

 

 
230627614.jpg - Họ và tên: NGUYỄN CAO TRÍ
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
- Email: trinc.stp@gialai.gov.vn
- Điện thoại liên hệ: 02693 826 628; Đt 0972 649 648

1.2. Chuyên viên danh sách, kế toán
 
Brown-man-icon.png ĐOÀN THỊ THU MÂN
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán
- Email: mandtt.stp@gialai.gov.vn
- Kế toán
- Điện thoại liên hệ:  02693 826 628
1.3. Chuyên viên danh sách, kế toán
Brown-man-icon.png NGUYỄN LÊ THANH THIỆN
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Email: thiennlt .stp@gialai.gov.vn
- Chuyên viên
- Điện thoại liên hệ:  02693 826 628
   
2. Chức năng nhiệm vụ

a)  Chức năng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện việc bán đấu giá các loại tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án; tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm chính bị tịch thu thu hồi nhà nước theo quy định của luật về việc xử lý vi phạm chính; tài sản đảm bảo trong luật pháp về giao dịch chắc chắn phải xử lý bằng cách bán đấu giá; tài sản nhà nước được xử lý thông qua việc bán đấu giá theo quy định của pháp luật về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các sản phẩm khác phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

b)  Nhiệm vụ, quyền hạn

Căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho Trung tâm Dịch vụ đấu tranh giá tài sản và tổ chức triển khai thực hiện.


III – PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1
1. Cơ cấu, tổ chức và biên chế
1.1. Trưởng phòng
231069879.jpg - Họ và tên: PHẠM HUY VŨ
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ luật
- Công chứng viên
- Email: vuph.
stp @gialai.gov.vn
- Điện thoại liên hệ: 02693 821 445; Đt 02693 500 117


1.2. Danh sách công viên
230887088.jpg a)  NGUYỄN THỊ THỦY
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân  Luật
- Email: thuynt. stp@gialai.gov.vn
- Công chứng viên

- Điện thoại liên hệ:  02693 821 445
 
  
230676584.jpg c)  NGUYỄN TẤN THÀNH
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân  Luật
- Email: thanhnt. stp@gialai.gov.vn
- Công chứng viên

- Điện thoại liên hệ:  02693 821 445

1.3. Danh sách chuyên viên trợ giúp công việc, kế toán...
         
230513494- (1).jpg a)  ĐẶNG THỊ THU THỦY
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân  kinh tế
- Email: thuydtt.stp@gialai.gov.vn
- Kế toán
- Điện thoại liên hệ:  02693 821 445
 
 
230624543.jpg b)  VÕ THỊ THU HƯNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân  kinh tế
- Email: hungvtt.stp@gialai.gov.vn
- Thủ quỹ
- Điện thoại liên hệ:  02693 821 445
 
Brown-man-icon.png c) NGUYỄN PHẠM MINH CHÂU
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
- Email: 
- Chuyên viên
- Điện thoại liên hệ:   02693 826 628
 
Brown-man-icon.png d) BÙI THỊ VIỆT HÀ
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
- Email: 
- Chuyên viên
- Điện thoại liên hệ:   02693 826 628

2. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Công chứng số 1 Gia Lai là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, có dấu ấn và tài khoản riêng; có chức năng "chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản…, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài … mà theo quy định của luật thì phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng” (Khoản 1, Điều 2 Luật Công chứng 2014)

IV – PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2
1.Cơ cấu 
tổ chức 
                                                                  TRƯỞNG PHÒNG 

 
Brown-man-icon.png - Họ và tên: NGUYỄN VĂN BẢY
- Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Luật
- Email: môn baynv. stp@gialai.gov.vn
- Công chứng viên

- Điện thoại liên hệ:  02693 852 303; Đt 0984 177 635

1.2. Danh sách chuyên viên, kế toán
NGUYỄN THỊ VIỆN
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân  luật
- Email: viennt.stp@gialai.gov.vn
- Công chứng viên
- Điện thoại liên hệ:  02693 821 445
1.3. Danh sách chuyên viên, kế toán
LƯƠNG THÁI HOÀNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân  luật - Email:
- Chuyên viên
- Điện thoại liên hệ:  02693 821 445
1.3. Danh sách chuyên viên, kế toán
NGUYỄN TÀI THỌ
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Email: - Chuyên viên
- Điện thoại liên hệ:  02693 821 445
2. Chức năng nhiệm vụ

Phòng Công chứng số 2 Gia Lai là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, có con dấu và tài khoản riêng; có chức năng "chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản…, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài … mà theo quy định của luật thì phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng” (Khoản 1, Điều 2 Luật Công chứng 2014)

V – PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 3
1. Cơ cấu tổ chức

                                                             TRƯỞNG PHÒNG

 
Brown-man-icon.png - Họ và tên: NGUYỄN VIẾT HOÀN
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Công chứng viên
- Email: hoannv.stp@gialai.gov.vn
- Điện thoại liên hệ: 02693 832 830; Đt 0905 890 059


1.2. Danh sách Công chứng viên
a) TRẦN THỊ NHUNG

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Công chứng viên
- Email: nhungtt.stp@gialai.gov.vn
- Điện thoại liên hệ: 02693 832 830

b) NGUYỄN THỊ MƯỜI
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Kế toán
- Email: muoint.stp@gialai.gov.vn
- Điện thoại liên hệ: 02693 832 830

c) TẠ ĐỨC KHƯƠNG
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Chuyên viên
- Email: khuongtd.stp@gialai.gov.vn
- Điện thoại liên hệ: 02693 832 830

2. Chức năng nhiệm vụ
Phòng Công chứng số 3 Gia Lai là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, có con và tài khoản riêng biệt;có chức năng "chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản…, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài … mà theo quy định của luật thì phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng” (Khoản 1, Điều 2 Luật Công chứng 2014).
   
   

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
Địa chỉ nhận tin/bài viết:
   Email: pbpl.stp@gialai.gov.vn
   Điện thoại: 02693 821 596
Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
Điện thoại: 0269.3824.102. Fax: 0269.3824.102. Email: stp@gialai.gov.vn.

Giấy phép số 05/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp ngày 09 tháng 6 năm 2016.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư Pháp.
Copyright© 2016-2018 - Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn) khi trích dẫn lại tin, bài, ảnh từ địa chỉ này.