TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

htdt.jpg
 
 

1. Danh bạ hộp thư điện tử cơ quan:
 
STT Tên cơ quan Tài khoản điện tử
1 Sở Tư pháp stp@gialai.gov.vn
     


2.1. Danh bạ hộp thư điện tử cá nhân:
STT Họ và tên Tài khoản
1 Lê Thị Ngọc Lam lamltn.stp@gialai.gov.vn
2 Dương Văn Thành thanhdv.stp@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Như Ý ynn.stp@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Cao Trí trinc.stp@gialai.gov.vn
5 Nguyễn Đình Hoàng hoangnd.stp@gialai.gov.vn
6 Trần Thị Huyền huyentt.stp@gialai.gov.vn
7 Đào Thị Kim Hưng hungdtk.stp@gialai.gov.vn
8 Nguyễn Thị Thủy Tiên tienntt.stp@gialai.gov.vn
9 Nguyễn Quang Quý quynq.stp@gialai.gov.vn
10 Ksor Tuy tuyk.stp@gialai.gov.vn
11 Lê Khắc Huy huylk.stp@gialai.gov.vn
12 Lương Thị Thảo thaolt.stp@gialai.gov.vn
13 Trần Thị Hà Như nhutth.stp@gialai.gov.vn
14 Nguyễn Thị Ánh Tuyết tuyetnta.stp@gialai.gov.vn
15 Nguyễn Thị Thuỳ Linh linhntt.stp@gialai.gov.vn
16 Lê Trần Hoài Thương thuonglth.stp@gialai.gov.vn
17 Nông Đức Huy huynd.stp@gialai.gov.vn
18 Nguyễn Thị Dung dungnt.stp@gialai.gov.vn
19 Nhâm Thị Lệ Trinh trinhntl.stp@gialai.gov.vn
20 Trương Ngọc Quốc quoctn.stp@gialai.gov.vn
21 Võ Nguyễn Hiền Lương luongvnh.stp@gialai.gov.vn
22 Nguyễn Thị Hồng Yến yennth.stp@gialai.gov.vn
23 Nguyễn Đình Chiến chiennd.stp@gialai.gov.vn
24 Lê Thị Thắm thamlt.stp@gialai.gov.vn
25 Lưu Thị Phương Thảo thaoltp.stp@gialai.gov.vn
26 Nguyễn Đức Vỹ vynd.stp@gialai.gov.vn
27 Nguyễn Thùy Trang trangnt.stp@gialai.gov.vn
28 Nguyễn Thị Kim Dung dungntk.stp@gialai.gov.vn
29 Vũ Văn Toản toanvv.stp@gialai.gov.vn
30 Bùi Quốc Vinh vinhbq.stp@gialai.gov.vn
31 Dương Thị Thanh Hiếu hieudtt.stp@gialai.gov.vn
32 Hồ Đại Đồng donghd.stp@gialai.gov.vn
33 Trần Thị Quỳnh Liên lienttq.stp@gialai.gov.vn
34 Vũ Thị Ngân nganvt.stp@gialai.gov.vn
35 Nguyễn Thị Thủy thuynt.stp@gialai.gov.vn
36 Đặng Thị Thu Thủy thuydtt.stp@gialai.gov.vn
37 Võ Thị Thu Hưng hungvtt.stp@gialai.gov.vn
38 Phạm Huy Vũ vuph.stp@gialai.gov.vn
39 Nguyễn Tấn Thạnh thanhnt.stp@gialai.gov.vn
40 Bùi Thị Việt Hà habtv.stp@gialai.gov.vn
41 Phan Tấn Phát phatpt.stp@gialai.gov.vn
42 Nguyễn Văn Bảy baynv.stp@gialai.gov.vn
43 Nguyễn Thị Viện viennt.stp@gialai.gov.vn
44 Lương Thái Hoàng hoanglt.stp@gialai.gov.vn
45 Nguyễn Tài Thọ thont.stp@gialai.gov.vn
46 Tạ Đức Khương khuongtd.stp@gialai.gov.vn
47 Nguyễn Viết Hoan hoannv.stp@gialai.gov.vn
48 Nguyễn Thị Mười muoint.stp@gialai.gov.vn
49 Trần Thị Nhung nhungtt.stp@gialai.gov.vn
50 Lưu Đình Quánh quanhld.stp@gialai.gov.vn
51 Hoàng Thị Kim Loan loanhtk.stp@gialai.gov.vn
52 Tạ Thùy Dương duongtt.stp@gialai.gov.vn
53 Trang Thị Thùy Dương duongttt.stp@gialai.gov.vn
54 Nguyễn Đình Cường cuongnd.stp@gialai.gov.vn
55 Lê Thị Hiếu Phượng phuonglth.stp@gialai.gov.vn
56 Cao Thị Mi Sa sactm.stp@gialai.gov.vn
57 Nguyễn Thành Trung trungnt.stp@gialai.gov.vn
58 Bùi Thị Phượng phuongbt.stp@gialai.gov.vn
59 Bùi Quang Thắng thangbq.stp@gialai.gov.vn
60 Nguyễn Công Trữ trunc.stp@gialai.gov.vn
61 Ngô Thị Vân vannt.stp@gialai.gov.vn
62 Lê Thảo Linh linhlt.stp@gialai.gov.vn
63 Nguyễn Thị Nhật Linh linhntn.stp@gialai.gov.vn
64 Hồng Bảo Ngân nganhb.stp@gialai.gov.vn
65 Nguyễn Thị Phương Thảo cuongnd.stp@gialai.gov.vn
66 Nguyễn Thị Thuý Vân cuongnd.stp@gialai.gov.vn
67 Nguyễn Nhất Viêt cuongnd.stp@gialai.gov.vn
68 Nguyễn Lê Thanh Thiện thiennlt.stp@gialai.gov.vn
69 Đoàn Thị Thu Mân mandtt.stp@gialai.gov.vn
70 Đào Kim Phát  
71 Nguyễn Hoàng Phong  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
Địa chỉ nhận tin/bài viết:
   Email: pbpl.stp@gialai.gov.vn
   Điện thoại: 02693 821 596
Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
Điện thoại: 0269.3824.102. Fax: 0269.3824.102. Email: stp@gialai.gov.vn.

Giấy phép số 05/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp ngày 09 tháng 6 năm 2016.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư Pháp.
Copyright© 2016-2018 - Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn) khi trích dẫn lại tin, bài, ảnh từ địa chỉ này.