TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

03/11/2020

        Chế định Thừa phát lại đã được Quốc hội cho phép thực hiện chính thức trong phạm vi cả nước. Vì vậy, trong thời gian qua, để bảo đảm hoàn thiện thể chế liên quan đến lĩnh vực Thừa phát lại phục vụ công tác quản lý nhà nước, đồng thời nhằm phát triển hoạt động này một cách bền vững, đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp và cải cách hành chính ở Việt Nam, ngày 08 tháng 01 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Tiếp đó, ngày 15 tháng 7 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Trong đó có quy định chế tài xử phạt đối với 67 hành vi vi phạm trong lĩnh vực Thừa phát lại.
       Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (gọi tắt là Thông tư số 05/2020/TT-BTP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2020.
       Thông tư số 05/2020/TT-BTP gồm 6 Chương với 44 Điều quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghề Thừa phát lại; bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm; tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại; trang phục Thừa phát lại; đăng ký vi bằng và cơ sở dữ liệu về vi bằng; kiểm tra tổ chức và hoạt động Thừa phát lại; chế độ báo cáo, sổ sách, biểu mẫu trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Ngoài ra, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BTP là 04 phụ lục về các loại biểu mẫu trong lĩnh vực Thừa phát lại.
       Như vậy, hiện nay vấn đề về tổ chức và hoạt động hành nghề Thừa phát lại đã được cụ thể hoá bằng các văn bản quy phạm pháp luật. Khung pháp lý về Thừa phát lại ngày càng được hoàn thiện, bảo đảm sự phù hợp của chế định Thừa phát lại với các quy định của các đạo luật lớn trong lĩnh vực tư pháp, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho các hoạt động của Thừa phát lại.
- Khắc Huy -


Tải các văn bản: Nghị định số 08/2020/NĐ-CP; Nghị định số 82/2020/NĐ-CP; Thông tư số 05/2020/TT-BTP tại địa chỉ: stp.gialai.gov.vn/van-ban/Van-ban-phap-luat-chuyen-nganh.aspx

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
Địa chỉ nhận tin/bài viết:
   Email: pbpl.stp@gialai.gov.vn
   Điện thoại: 02693 821 596
Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
Điện thoại: 0269.3824.102. Fax: 0269.3824.102. Email: stp@gialai.gov.vn.

Giấy phép số 05/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp ngày 09 tháng 6 năm 2016.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư Pháp.
Copyright© 2016-2018 - Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn) khi trích dẫn lại tin, bài, ảnh từ địa chỉ này.