TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế các quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức Nghị định số 112/2020/NĐ-CP

29/09/2020

Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đã đồng bộ các quy định kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức tại một văn bản, tạo sự thống nhất khi áp dụng.


       Trước đây, việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại nhiều văn bản. Cụ thể:
       - Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức;
   - Nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật viên chức được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;
      - Chương 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;
   - Nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật cán bộ được quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.
Đến ngày 18/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đã đồng bộ các quy định kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức tại một văn bản, tạo sự thống nhất khi áp dụng.
       Theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, các hành vi bị xử lý kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức là các hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ thì bị xem xét xử lý kỷ luật.
       Nghị định số 112/2020/NĐ-CP đã bổ sung một số quy định mới trong việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm như:
       1. Không áp dụng hình thức hạ bậc lương đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
       Theo đó, hình thức kỷ luật đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc. Trong khi đó, hình thức kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm các hình thức như Khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.
       
2. Bổ sung quy định tái phạm khi kỷ luật cán bộ, công chức
       Khoản 8, Điều 2 của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP nêu rõ:
“Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực có cùng hành vi vi phạm thì bị coi là tái phạm”.
       Vì vậy, trong quá trình bị xử lý kỷ luật (trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định), nếu cán bộ, công chức có cùng hành vi vi phạm với hành vi đã bị xử lý kỷ luật thì được coi là tái phạm và có thể bị xử lý kỷ luật ở hình thức kỷ luật cao hơn hình thức đang áp dụng. Cụ thể:
       - Cán bộ, công chức đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà tái phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo;
      - Cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương;
      - Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật giáng chức;
      - Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cảnh cáo mà tái phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật cách chức;
      Công chức đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc hạ bậc lương đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mà tái phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc.  
      Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2020./.”

      Nghiên cứu nội dung Nghị định số 112/2020/NĐ-CP tại đây
  - Nguyễn Thị Thu Trang -
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
Địa chỉ nhận tin/bài viết:
   Email: pbpl.stp@gialai.gov.vn
   Điện thoại: 02693 821 596
Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
Điện thoại: 0269.3824.102. Fax: 0269.3824.102. Email: stp@gialai.gov.vn.

Giấy phép số 05/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp ngày 09 tháng 6 năm 2016.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư Pháp.
Copyright© 2016-2018 - Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn) khi trích dẫn lại tin, bài, ảnh từ địa chỉ này.