TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Dịch vụ công trực tuyến mang lại lợi ích gì ?

04/05/2023

        Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Hiện nay, các cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ là dịch vụ công trực tuyến toàn trình  và dịch vụ công trực tuyến một phần.


        - Dịch vụ công trực tuyến toàn trình là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

     
  - Dịch vụ công trực tuyến một phần là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện của Dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
33476_2023_33476_Anh-1.jpgViệc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện trên Cổng dịch vụ công
        Khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cá nhân, doanh nghiệp sẽ được thụ hưởng nhiều lợi ích như: (1) có thể sử dụng dịch vụ công trực tuyến mọi lúc, mọi nơi để nộp, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ; (2) tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại, chi phí gián tiếp trong giải quyết thủ tục hành chính; (3) tránh được tệ nạn nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ những cán bộ công quyền; (4) hạn chế điền, cung cấp thông tin trên tờ khai điện tử; (5) thông qua mạng internet, biết rõ trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ đối với mỗi thủ tục hành chính và có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ;…. Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước sẽ giảm thiểu áp lực công việc, tránh ùn tắc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công tác phối hợp, luân chuyển và giải quyết hồ sơ nhanh, thuận tiện và khoa học hơn; tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ về công nghệ thông tin của cán bộ, công chức được phân công giải quyết thủ tục hành chính; hồ sơ được thống kê rõ ràng, dễ tìm kiếm, dễ quản lý hơn.
33476_2023_33476_Anh-2.jpgNgười dân hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp
        Với những lợi ích của dịch vụ công trực tuyến mang lại, các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần chủ động tham mưu, phối hợp triển khai dịch vụ công trực tuyến có hiệu quả để người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng nhiều lợi ích hơn nữa, phục tốt cho công tác quản lý Nhà nước. Một số nhiệm vụ cụ thể:

        Thứ nhất, kết nối kịp thời Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo cho việc khai thác, chia sẻ thông tin.

        Thứ hai, nâng cấp các Cơ sở dữ liệu, làm giàu dữ liệu chuyên ngành, kịp thời kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát làm sạch dữ liệu đảm bảo đồng bộ, thống nhất, đầy đủ phục vụ tốt cho công tác quản lý, công tác khai thác thông tin.

        Thứ ba, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đủ trình độ về công nghệ thông tin phục vụ cho công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; rà soát, bố trí nguồn lực đảm bảo cho việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến.

        Thứ tư, đảm bảo sự phối hợp chặc chẽ giữa các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ, hiệu quả triển khai Dịch vụ công trực tuyến để đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời hoặc phản ánh, đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện.

        Thứ năm, mỗi cơ quan, đơn vị; mỗi cán bộ, công chức, viên chức là một kênh tuyên truyền dài hạn, có ý nghĩa trong việc đưa người dân tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận được những lợi ích khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến.
                                                                                - Trần Huyền -

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
Địa chỉ nhận tin/bài viết:
   Email: pbpl.stp@gialai.gov.vn
   Điện thoại: 02693 821 596
Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
Điện thoại: 0269.3824.102. Fax: 0269.3824.102. Email: stp@gialai.gov.vn.

Giấy phép số 05/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp ngày 09 tháng 6 năm 2016.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư Pháp.
Copyright© 2016-2018 - Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn) khi trích dẫn lại tin, bài, ảnh từ địa chỉ này.