TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia điều tra xã hội học (XHH) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hành chính công tỉnh Gia Lai

21/01/2021

        Điều tra XHH nhằm thu thập những thông tin đánh giá của các cấp, các ngành và người dân, doanh nghiệp về kết quả thực hiện công tác CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố phục vụ xác định Chỉ số CCHC của cấp sở và cấp huyện hằng năm


        Thực hiện Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số 1542/KH-SNV ngày 23/9/2020 của Sở Nội vụ về việc Điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia lai, Sở Nội vụ kết hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện điều tra XHH nhằm thu thập thông tin về công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
anh-1.png Bưu điện tỉnh Gia Lai là đơn vị thực hiện điều tra XHH (ảnh ST)
       Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá chất lượng công tác CCHC hàng năm, các cá nhân, tổ chức là đối tượng tham gia trả lời phiếu điều tra XHH thực hiện đánh giá khách quan, đúng thực tế kết quả đạt được trong công tác CCHC của các đơn vị, địa phương. Theo đó mục đích, đối tượng, ý nghĩa và cách thức thực hiện điều tra XHH như sau:
        Mục đích của điều tra XHH
       Điều tra XHH nhằm thu thập những thông tin đánh giá của các cấp, các ngành và người dân, doanh nghiệp về kết quả thực hiện công tác CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố phục vụ xác định Chỉ số CCHC của cấp sở và cấp huyện hằng năm
        Kết quả điều tra XHH dùng để làm gì?
       Đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp sở, cấp huyện.
       Khắc phục những tồn tại, hạn chế; cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
       Tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra XHH như thế nào?
       Bước 1-Trả lời phiếu điều tra xã hội học do Điều tra viên thực hiện.
       Bước 2-Nhận đủ tiền thanh toán sau khi hoàn tất trả lời Phiếu điều tra XHH.
      Bước 3-Trả lời điện thoại phỏng vấn của cán bộ phúc tra phiếu điều tra XHH theo đúng nội dung đã điền trong Phiếu điều tra XHH.
       Cá nhân, tổ chức cần trả lời trung thực, đúng nội dung trong phiếu điều tra XHH, không trả lời theo định hướng, gợi ý của Điều tra viên.
       Đối tượng điều tra XHH
      * Đối với các sở bao gồm 10 nhóm đối tượng sau:
       - Lãnh đạo UBND tỉnh;
       - Đại biểu HĐND tỉnh;
       - Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
       - Đại diện lãnh đạo các đoàn thể tỉnh (Tỉnh Đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh);
        - Đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh;
        - Lãnh đạo UBND cấp huyện;
        - Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;
        - Đại diện Doanh nghiệp là Hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
       - Tổ chức (doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, hiệp hội, tổ chức nước ngoài,…) có giao dịch TTHC tại sở;
        - Cá nhân (người Việt Nam, người nước ngoài, Việt Kiều, người không quốc tịch,…) có giao dịch TTHC tại sở.
        * Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố gồm 14 nhóm đối tượng sau:
        - Lãnh đạo UBND tỉnh;
        - Đại biểu HĐND tỉnh;
        - Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
       - Đại diện lãnh đạo các đoàn thể tỉnh (Tỉnh Đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh);
        - Đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh;
        - Đại biểu HĐND huyện;
        - Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;
      - Đại diện lãnh đạo các đoàn thể huyện (Huyện Đoàn, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện , Hội Cựu chiến binh huyện);
       - Lãnh đạo và công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (lựa chọn 07 phòng chuyên môn);
       - Lãnh đạo UBND cấp xã thuộc huyện (lựa chọn 06 xã);
       - Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;
       - Đại diện Doanh nghiệp là Hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
      - Tổ chức (doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, hiệp hội, tổ chức nước ngoài,…) có giao dịch TTHC tại huyện, đơn vị hành chính cấp xã;
       - Cá nhân (người Việt Nam, người nước ngoài, Việt Kiều, người không quốc tịch,…) có giao dịch TTHC tại huyện, đơn vị hành chính cấp xã (lựa chọn 04 xã có số lượng giao dịch TTHC nhiều nhất)."


       - File đính kèm: Quyết định 397/QĐ-UBND; Kế hoạch 1542/KH-SNV.
 
  - Nguyễn Thị Thu Trang -

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
Địa chỉ nhận tin/bài viết:
   Email: pbpl.stp@gialai.gov.vn
   Điện thoại: 02693 821 596
Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
Điện thoại: 0269.3824.102. Fax: 0269.3824.102. Email: stp@gialai.gov.vn.

Giấy phép số 05/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp ngày 09 tháng 6 năm 2016.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư Pháp.
Copyright© 2016-2018 - Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn) khi trích dẫn lại tin, bài, ảnh từ địa chỉ này.