TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công chức, viên chức, đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực trong năm 2020

18/09/2020

       Ngày 25/11/2019, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 59/2019/QH14. Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản của Luật liên quan đến thi tuyển, xét tuyển vào công chức; quy định về xét nâng ngạch công chức; công khai kết quả đánh giá cán bộ, công chức ở nơi làm việc; về các mức xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; về thời gian của hợp đồng làm việc xác định thời hạn với viên chức…


       Trên cơ sở Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 59/2019/QH14, Chính phủ đã ban hành một số Nghị định để hướng dẫn triển khai thực hiện Luật, cụ thể:

       - Ngày 01/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chức công chức. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/7/2020. Nghị định quy định về nguyên tắc, căn cứ, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức.

       - Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/8/2020. Nghị định quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ công chức, viên chức.

       - Ngày 10/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/11/2020. Nghị định quy định nguyên tắc, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

       Ngày 21/7/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức. Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/9/2020.

       Tải các văn bản trên TẠI ĐÂY.
- Ngọc Quốc -

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
Địa chỉ nhận tin/bài viết:
   Email: pbpl.stp@gialai.gov.vn
   Điện thoại: 02693 821 596
Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
Điện thoại: 0269.3824.102. Fax: 0269.3824.102. Email: stp@gialai.gov.vn.

Giấy phép số 05/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp ngày 09 tháng 6 năm 2016.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư Pháp.
Copyright© 2016-2018 - Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn) khi trích dẫn lại tin, bài, ảnh từ địa chỉ này.