TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Đoàn kiểm tra của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tiến hành kiểm tra việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 tại Sở Y tế và Sở Xây dựng

18/08/2023

    Triển khai Quyết định số 12/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 23/6/2023 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Gia Lai năm 2023; Kế hoạch số 13/KH-HĐPHPBGDPL ngày 26/6/2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về kiểm tra công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023.


        Ngày 16, 17/8/2023, đồng chí Đinh Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì buổi làm việc với các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh là Sở Y tế và Sở Xây dựng. Tham gia Đoàn kiểm tra có các đồng chí lãnh đạo của Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương bình và Xã hội, đại diện Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

        Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra và các đơn vị được kiểm tra đã có những trao đổi cụ thể liên quan đến đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác PBGDPL của Sở Y tế và Sở Xây dựng; các vấn đề mà đơn vị còn khó khăn, hạn chế, vướng mắc cũng như giải đáp các đề xuất, kiến nghị liên quan.
1-Kiem-tra-tai-SYT.jpg

2-Kiem-tra-tai-SXD.jpg
Ảnh: Đ/c Đinh Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì Đoàn kiểm tra đối với Sở Y tế và Sở Xây dựng
 
        Nhìn chung, trong thời gian qua, các cơ quan đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện công tác PBDGPL theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; nổi bật, tại Sở Xây dựng đã thành lập Tổ pháp chế để tham mưu lãnh đạo Sở triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác pháp luật, góp phần triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao liên quan đến lĩnh vực pháp luật. Bên cạnh đó, công tác tổng hợp, thống kê, đánh giá kết quả triển khai công tác PBGDPL chưa thực sự đầy đủ, thống nhất, chính xác; chưa đảm bảo công tác hướng dẫn, triển khai hoạt động PBGDPL đối với địa phương được giao theo dõi, phụ trách.

        Kết luận buổi làm việc, Trưởng đoàn kiểm ra đã có những trao đổi, giải đáp một số vấn đề liên quan đến công tác PBGDPL của đơn vị được kiểm tra và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Trước mắt, các đơn vị cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ còn lại trong năm công tác; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan thành viên Hội đồng và cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn tỉnh trong công tác PBGDPL; rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật theo hướng nâng cao về chất lượng, hiệu quả hoạt động; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức PBGDPL đang thực hiện và nghiên cứu, áp dụng các hình thức PBGDPL mới hiệu quả; triển khai các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) bằng hình thức phù hợp...

        Trong tháng 9/2023, Đoàn Kiểm tra sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra đối với đơn vị còn lại (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh) theo kế hoạch./.
- Dương Hiếu -

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
Địa chỉ nhận tin/bài viết:
   Email: pbpl.stp@gialai.gov.vn
   Điện thoại: 02693 821 596
Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
Điện thoại: 0269.3824.102. Fax: 0269.3824.102. Email: stp@gialai.gov.vn.

Giấy phép số 05/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp ngày 09 tháng 6 năm 2016.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư Pháp.
Copyright© 2016-2018 - Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn) khi trích dẫn lại tin, bài, ảnh từ địa chỉ này.