TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hoàn thành hoạt động kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/08/2023

        Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, từ ngày 22/6/2023 đến này 02/8/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Chủ tịch UBND thành lập tại Quyết định số 137/QĐ-UBND đã tổ chức kiểm tra 02 đơn vị cấp tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính) và 03 đơn vị cấp huyện (UBND thị xã An Khê, UBND huyện Đak Đoa, UBND huyện Ia Grai).


        Đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra đảm bảo nội dung, đúng tiến độ theo Kế hoạch đề ra và trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Qua hoạt động kiểm tra có thể thấy công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã có sự quan tâm nhất định, Kế hoạch triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 tại các đơn vị ban hành đảm bảo thời hạn, đầy đủ các hoạt động về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; một số hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã được triển khai đúng thời hạn, đảm bảo nội dung theo Kế hoạch của đơn vị; công tác phổ biến pháp luật đã được quan tâm thực hiện, từng bước hình thành ý thức chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật và từ đó nâng cao hiểu biết, tôn trọng và chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân.

        Bên cạnh đó, qua công tác kiểm tra đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các đơn vị, như: Việc ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật chưa đảm bảo nội dung theo quy định[1]; thực hiện việc thu thập, xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật chưa đảm bảo kịp thời theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền[2]; việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên chưa kịp thời[3]; không bố trí kinh phí[4] hoặc bố trí kinh phí nhưng chỉ đáp ứng một phần nhiệm vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật[5]; còn phát sinh vi phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành[6] dẫn đến hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại đơn vị chưa cao. Đoàn Kiểm tra đã ban hành các kết luận kiểm tra trong đó, kiến nghị các đơn vị được kiểm tra khắc phục các tồn tại, hạn chế được nêu tại kết luận nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại đơn vị, địa phương trong thời gian tới.

        Đến ngày 16/8/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành hoạt động kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai về Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định[7].
-Ngân Vũ-
 
[1] UBND huyện Đak Đoa.
[2] UBND huyện Đak Đoa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
[3] Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính.
[4] UBND huyện Ia Grai.
[5] UBND thị xã An Khê.
[6] UBND thị xã An Khê
[7] Báo cáo số 23/BC-ĐKT ngày 16/8/2023

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
Địa chỉ nhận tin/bài viết:
   Email: pbpl.stp@gialai.gov.vn
   Điện thoại: 02693 821 596
Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
Điện thoại: 0269.3824.102. Fax: 0269.3824.102. Email: stp@gialai.gov.vn.

Giấy phép số 05/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp ngày 09 tháng 6 năm 2016.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư Pháp.
Copyright© 2016-2018 - Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn) khi trích dẫn lại tin, bài, ảnh từ địa chỉ này.