TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Các đoàn kiểm tra của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tiến hành kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

15/08/2023

        Triển khai Quyết định số 12/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 23/6/2023 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Gia Lai năm 2023; Kế hoạch số 13/KH-HĐPHPBGDPL ngày 26/6/2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về kiểm tra công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023.


        Trong 03 ngày (ngày 08, 09, 14/8/2023), các Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL tại Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Kông Chro, Mang Yang và Đức Cơ. Theo đó, đồng chí Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và đồng chí Đinh Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh làm Trưởng đoàn kiểm tra cùng các thành viên là đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, các công chức của Phòng Nghiệp vụ 2 - Sở Tư pháp.
a1.jpg

 
Kiem-tra-Kong-Chro-8-8-2023.jpgĐồng chí Lê Thị Ngọc Lam, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì Đoàn kiểm tra đối với Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Kông Chro vào ngày 08.8.2023

        Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra và các đơn vị được kiểm tra đã có những trao đổi cụ thể liên quan đến đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác PBGDPL của huyện nói chung, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện nói riêng; các vấn đề mà huyện còn khó khăn, hạn chế hoặc vướng mắc cũng như định hướng, giải đáp các đề xuất, kiến nghị để khắc phục, triển khai thực hiện.

3-Kiem-tra-Mang-Yang.jpg
4-Kiem-tra-Mang-Yang.jpgĐinh Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì Đoàn kiểm tra đối với Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Mang Yang vào ngày 09.8.2023

        Nhìn chung, trong thời gian qua, với sự nổ lực của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, trong đó đánh giá cao vai trò của Phòng Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện, công tác PBGDPL trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, qua báo cáo kiểm tra và ý kiến tham gia tại buổi làm việc cho thấy hầu hết các huyện đều có khó khăn về nguồn lực thực hiện, đặc biệt là nhân lực và kinh phí triển khai; hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan thành viên Hội đồng trong tổ chức thực hiện các hoạt động cũng như việc trao đổi thông tin, tổng hợp, báo cáo.

        Kết luận buổi làm việc, Trưởng đoàn kiểm ra đã có những trao đổi, giải đáp đề xuất, kiến nghị của huyện và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Trước mắt, huyện cần quan tâm hơn nửa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ còn lại trong năm công tác; tiếp tục phát huy vai trò của Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng tham mưu, giúp Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng và thành viên Hội đồng hoàn thành nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan thành viên Hội đồng và cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn huyện trong công tác PBGDPL; rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức PBGDPL đang thực hiện và nghiên cứu, áp dụng các hình thức PBGDPL mới, nhân rộng các mô hình PBGDPL có hiệu quả; triển khai các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) bằng hình thức phù hợp...

5-Kiem-tra-Đuc-co-14-8-2023.jpg

6-Kiem-tra-PBGDPL-Đuc-Co-14-8-2023.jpg
Đồng chí Lê Thị Ngọc Lam, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì Đoàn kiểm tra đối với Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Đức Cơ vào ngày 14.8.2023

        Trong thời gian tới, các Đoàn Kiểm tra sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra đối với các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, gồm: Sở Y tế, Sở Xây dựng và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
- Dương Hiếu -

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
Địa chỉ nhận tin/bài viết:
   Email: pbpl.stp@gialai.gov.vn
   Điện thoại: 02693 821 596
Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
Điện thoại: 0269.3824.102. Fax: 0269.3824.102. Email: stp@gialai.gov.vn.

Giấy phép số 05/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp ngày 09 tháng 6 năm 2016.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư Pháp.
Copyright© 2016-2018 - Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn) khi trích dẫn lại tin, bài, ảnh từ địa chỉ này.