TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Sở Tư pháp và Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2021

25/12/2020

        Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và các Văn bản hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh. Đồng thời để phát huy tinh thần dân chủ trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2020, đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2021, ngày 25/12/2020, Sở Tư pháp và Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) năm 2021. Hội nghị được điều hành bởi Đoàn Chủ tịch có đồng chí Dương Văn Thành - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và đồng chí Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp.

 


         Hội nghị đã được nghe đại diện Sở Tư pháp và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thông qua các dự thảo báo cáo: Việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác năm; thông báo kết quả thực hiện chế độ, chính sách cho CCVCNLĐ và một số nội dung trọng tâm công tác tư pháp năm 2020; tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVCNLĐ năm 2020 và những quy định về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; kết quả hoạt động năm 2020 của Ban Thanh tra nhân dân và công khai kinh phí hoạt động năm 2020.
Anh-2.jpg
          Hội nghị đã thảo luận, lấy ý kiến và thống nhất thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2021 như: Phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn và CCVCNLĐ được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của công đoàn cấp trên; 95% CCVCNLĐ hoàn thành nhiệm vụ được giao; cơ quan đạt chuẩn văn hóa, 90% trở lên hộ gia đình đoàn viên, CCVCNLĐ đạt ‘‘Gia đình văn hóa’’; 95% đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”; 100% Tổ Công đoàn đạt danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc”; Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp xếp loại “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; từ 80% trở lên nữ CCVCNLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 100% đoàn viên công đoàn và CCVCNLĐ tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện; 100% đoàn viên công đoàn và CCVCNLĐ thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”…
Anh-1.jpg
          Hội nghị tín nhiệm và bầu các đồng chí thành viên Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 tiếp tục nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân trong năm 2021./.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
Địa chỉ nhận tin/bài viết:
   Email: pbpl.stp@gialai.gov.vn
   Điện thoại: 02693 821 596
Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
Điện thoại: 0269.3824.102. Fax: 0269.3824.102. Email: stp@gialai.gov.vn.

Giấy phép số 05/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp ngày 09 tháng 6 năm 2016.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư Pháp.
Copyright© 2016-2018 - Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn) khi trích dẫn lại tin, bài, ảnh từ địa chỉ này.