TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Đề nghị tặng kỉ niệm chương “về sự nghiệp tư pháp” năm 2013

02/05/2013

Gia Lai, ngày 24 tháng 4 năm 2013 Sở Tư pháp ban hành công văn Số: 203 /STP-VP Về việc đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2013, nội dung như sau.
Ngày 22/4/2013, Sở Tư pháp nhận được văn bản số 2973/BTP-TĐKT ngày 12/4/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2013.

Sở Tư pháp đề nghị các đơn vị căn cứ hướng dẫn tại văn bản số 2973/BTP-TĐKT của Bộ Tư pháp, lập hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2013 đối với các cá nhân đủ các điều kiện tại Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”. Hồ sơ đề nghị gửi về Sở Tư pháp trước ngày 08/5/2013.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
Địa chỉ nhận tin/bài viết:
   Email: pbpl.stp@gialai.gov.vn
   Điện thoại: 02693 821 596
Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
Điện thoại: 0269.3824.102. Fax: 0269.3824.102. Email: stp@gialai.gov.vn.

Giấy phép số 05/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp ngày 09 tháng 6 năm 2016.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư Pháp.
Copyright© 2016-2018 - Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn) khi trích dẫn lại tin, bài, ảnh từ địa chỉ này.