CHUYÊN MỤC


TRANG-PBGDPL.png
GIỚI THIỆU VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH MỚI
    Ngày 04/02/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình.
    Theo Chỉ thị, những năm gần đây...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số....(16/08/2018)

Tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp....(18/07/2018)

CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP VÀ HỖ TRỢ DÀNH CHO NGƯỜI....(16/05/2017)

GIỚI THIỆU VĂN BẢN QPPL UBND TỈNH MỚI BAN HÀNH
Ngày 15/6/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước không thông qua hình...

Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, thuê mặt....(11/07/2016)

Quy định về mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ văn....(08/07/2016)

Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Gia Lai .(08/07/2016)

TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
Triển khai Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014; Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11...

Sổ tay pháp luật danh cho cán bộ, hội viên và nhân dân.(03/01/2020)

Sổ tay tìm hiểu Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam....(03/01/2020)

Tờ gấp tìm hiểu một số quy định chung về đầu tư công .(03/01/2020)

Tờ gấp tìm hiểu một số quy định chung về nhiệm vụ, quyền hạn....(03/01/2020)

Tờ gấp tìm hiểu một số quy định về đăng ký thuế lần đầu.(03/01/2020)

Tờ gấp tìm hiểu một số quy định về đánh giá chương trình, dự....(03/01/2020)

Tờ gấp tìm hiểu một số quy định về nội dung quản lý thuế....(03/01/2020)

Tờ gấp tìm hiểu một số quy định của Luật Quản lý thuế.(03/01/2020)

Tờ gấp tìm hiểu một số quy định về quyền và bổn phận của trẻ em.(03/01/2020)

Tờ gấp tìm hiểu một số quy định về các nhóm trẻ em có hoàn....(03/01/2020)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
Địa chỉ nhận tin/bài viết:
   Email: pbpl.stp@gialai.gov.vn
   Điện thoại: 02693 821 596
Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
Điện thoại: 0269.3824.102. Fax: 0269.3824.102. Email: stp@gialai.gov.vn.

Giấy phép số 05/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp ngày 09 tháng 6 năm 2016.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư Pháp.
Copyright© 2016-2018 - Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn) khi trích dẫn lại tin, bài, ảnh từ địa chỉ này.