VĂN BẢN

CHUYÊN MỤC

VĂN BẢN > Văn bản của Sở Tư pháp
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >|


Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
07/GM-STP 21/06/2021 Giấy mời số 07/GM-STP ngày 21/6/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc kiểm tra đánh giá chất lượng Hệ thống máy chủ của Sở Tư pháp
- Tải Giấy mời tại đây
18/TTr-STP 09/06/2021 Tờ trình số 18/TTr-STP ngày 09/6/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đề nghị xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
- Tải Tờ trình tại đây
771/STP-PBGDPL 21/05/2021 Văn bản số 771/STP-PBGDPL ngày 20/5/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc  giới thiệu Chuyên mục “Phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai” trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Gia Lai
742/STP-HCTP 17/05/2021 Công văn số 742/STP-HCTP ngày 17/5/2021 của Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 436/HTQTCT-HT của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
20/TB-STP 07/05/2021 Thông báo số 20/TB-STP ngày 07/5/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức Sở Tư pháp
08/HĐPHPBGDPL 05/05/2021 Văn bản số 08/HĐPHPBGDPL 04/5/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biếnm giáo dục pháp luật về việc  báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm năm 2021
593/STP-VP 23/04/2021 Công văn số 593/STP-VP ngày 23/4/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về  hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2021
61/QĐ-STP 01/04/2021 Quyết định số 61/QĐ-STP ngày 01/4/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Đoàn điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
459/STP-VP 31/03/2021 Văn bản số 459/STP-VP ngày 31/3/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc đề nghị phối hợp trong công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính
423/STP-HCTP 26/03/2021
Văn bản số  423/STP-HCTP ngày 26/3/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai về cấp các loại giấy tờ liên quan đến thông tin về hộ tịch phục vụ cấp Căn cước công dân