CHUYÊN MỤC

VĂN BẢN > Hướng dẫn nghiệp vụ
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
723/STP-NV1 05/05/2023
45/STP-NV3 10/01/2023
2262/STP-NV3 29/12/2022
2263/STP-NV3 29/12/2022
2164/STP-NV3 14/12/2022
Công văn về đôn đốc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP

Tải Công văn tại đây
2062/STP-NV2 29/11/2022
1519/STP-NV3 16/09/2022
1464/STP-NV3 09/09/2022
1344/STP-NV3 19/08/2022
1254/STP-NV3 29/07/2022
1125/STP-NV3 07/07/2022
558/STP-HCTP 13/04/2022
2009/STP-VP 06/12/2021
1603/STP-HCTP 08/10/2021
1542/STP-HCTP 30/09/2021
438/STP-HCTP 29/03/2021
Văn bản số 438/STP-HCTP ngày 29/3/2021 của Sở Tư pháp về trả lời văn bản số 98/TP của Phòng Tư pháp huyện Đak Đoa
341/STP-HCTP 12/03/2021 Công văn số 341/STP-HCTP ngày 12/3/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch
311/STP-HCTP 08/03/2021 Công văn số 311/STP-HCTP ngày 08/3/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc trả lời văn bản số 07/UBND-VX của UBND xã Hải Yang
25/QĐ-STP 05/03/2021 Quyết định số 25/QĐ-STP ngày 05/3/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Tổ duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 Đơn vị dự toán Văn phòng Sở Tư pháp
26/QĐ-STP 05/03/2021 Quyết định số 26 /QĐ-STP ngày 05/3/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Tổ duyệt quyết toán ngân sách nhà nước
289/STP-HCTP 04/03/2021 Công văn số 289/STP-HCTP ngày 04/3/2021 củae Giám đốc Sở Tư pháp về ​hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch
244/STP-HCTP 26/02/2021 Công văn số 244/STP-HCTP ngày 26/02/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch
1582 /STP-HCTP 30/10/2020 Công văn số 1582/STP-HCTP ngày 30/10/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch
247/BC-STP 26/10/2020 Báo cáo số 247/BC-STP ngày 26/10/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về tổng kết thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020
1164 /STP-HCTP 03/08/2020 Công văn số 1164 /STP-HCTP ngày 03/8/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai về việc trả lời văn bản số 16/CV-UBND của UBND xã Ia Ake
1151/STP-HCTP 30/07/2020 Công văn số 1151/STP-HCTP ngày 30/7/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai về việc trả lời văn bản số 42/UBND của UBND xã Ia Pếch
930/STP-HCTP 18/06/2020 Công văn trả lời văn bản số 112/UBND-TP của UBND phường Tây Sơn về lĩnh vực hộ tịch
924/STP-HCTP 17/06/2020 Công văn trả lời văn bản số117/UBND của UBND phường Thắng Lợi về lĩnh vự hộ tịch
899/STP-HCTP 12/06/2020 Công văn trả lời văn bản số 38/TP của Phòng Tư pháp huyện Chư Sê 
849/STP- HCTP 05/06/2020 Công văn trả lời công văn số 79/PTP của Phòng Tư pháp thành phố Pleiku về lĩnh vực bồi thường nhà nước
571/STP-QLXLVPHC&TDTHPL 10/04/2020 Công văn về phúc đáp Văn bản số 44/CV-TP của Phòng Tư pháp huyện Chư Păh
520/STP-HCTP 03/04/2020 Công văn ​trả lời văn bản số 61/UBND của UBND phường Trà Bá
511/STP-HCTP 01/04/2020 Công văn trả lời văn bản số 09/TP của Phòng Tư pháp huyện Chư Prông
213/STP-HCTP 17/02/2020 Công văn  trả lời văn bản số 21/UBND-TH của UBND phường Yên Thế  về lĩnh vực hộ tịch
207/STP-HCTP 14/02/2020 Công văn  trả lời văn bản số 39/TP của Phòng Tư pháp huyện Đak Đoa về lĩnh vực hộ tịch
198/STP-HCTP 14/02/2020 Công văn ​Triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ
161/STP-HCTP 07/02/2020 Công văn trả lời văn bản số 05/UBND-TP của UBND phường Diên Hồng về lĩnh vực đăng ký khai sinh
160/STP-HCTP 07/02/2020 Công văn về việc ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam 
148/STP-HCTP 05/02/2020 Công văn triển khai thực hiện Văn bản số 22/CCN-PL&QLCNTN của Cục Nuôi con nuôi
67/STP-QLXLVPHC&TDTHPL 10/01/2020 Công văn phúc đáp Văn bản số 312/PTP ngày 24/12/2019 của Phòng Tư pháp thị xã An Khê
13/STP-HCTP 06/01/2020 Công văn trả lời văn bản số 01/UBND-TH của UBND phường Yên Thế.
1590/STP-HCTP 27/11/2019 Công văn ​ trả lời văn bản số 160/CVUBND của Ủy ban nhân dân phường Ia Kring
1268/STP-HCTP 25/11/2019 Công văn ​phúc đáp văn bản số 57/PTP của PTP huyện Đak Pơ
1553/STP-HCTP 20/11/2019 Công văn ​ trả lời văn bản số 211/UBND của UBND phường Trà Bá
1542/STP-HCTP 19/11/2019 Công văn ​trả lời văn bản số 87/UBND-TP của UBND xã Biển Hồ
1471/STP-HCTP 05/11/2019 Công văn trả lời văn bản số 145/UBND-TH của UBND phường Yên Thế
1470/STP-HCTP 05/11/2019 Công văn trả lời văn bản số 144/UBND-TP của UBND phường Yên Thế
1443/STP-HCTP 01/11/2019 Công văn trả lời văn bản số 55/UBND-TP của UBND xã Ia Piơr
1370/STP-HCTP 21/10/2019 Công văn trả lời văn bản số 58/PTP của Phòng Tư pháp huyện Kbang
1300/STP-HCTP 09/10/2019 Công văn trả lời văn bản số 134/UBND-TP của UBND Phường Thống Nhất
1291/STP-HCTP 08/10/2019 Công văn trả lời văn bản số 60/PTP của Phòng Tư pháp huyện KBang
1222/STP-HCTP 23/09/2019 Công văn trả lời văn bản số 58/UBND-TP của UBND phường Diên Hồng
1196/STP-HCTP 17/09/2019 Công văn  trả lời văn bản số 148/UBND của UBND phường Trà Bá
1172/STP-HCTP 13/09/2019 Công văn  trả lời văn bản số 78/UBND-TP của UBND phường Phù Đổng
1090/STP-HCTP 27/08/2019 Công văn trả lời văn bản số 103/UBND-TP của UBND Phường Thống Nhất
1083/STP-HCTP 23/08/2019 Công văn  trả lời kiến nghị của UBND huyện Chư Pưh tại Báo cáo số 359/BC-UBND
1019/STP-HCTP 09/08/2019 Công văn trả lời văn bản số 92/UBND-TP của UBND Phường Chi Lăng
986/STP-HCTP 06/08/2019 Công văn trả lời văn bản số 29/TP của Phòng Tư pháp huyện Chư Sê
967/STP-HCTP 01/08/2019 Công văn trả lời văn bản số 64/UBND-TP của UBND xã Ia Kênh
964/STP-HCTP 31/07/2019 Công văn trả lời văn bản số 82/PTP-HT của Phòng Tư pháp huyện Chư Pưh
850/STP-HCTP 10/07/2019 Công văn  trả lời văn bản số 73/UBND-TP của UBND phường Đống Đa
778/STP-HCTP 26/06/2019 Công văn trả lời văn bản số 146/PTP-HT của Phòng Tư pháp thị xã An Khê về lĩnh vực hộ tịch
779/STP-HCTP 26/06/2019 Công văn trả lời văn bản số 240/CV-UBND của UBND phường Yên Đỗ về lĩnh vực hộ tịch
696/STP-HCTP 10/06/2019 Công văn gửi Phòng Tư pháp thành phố Pleiku hướng dẫn nghiệp vụ về hộ tịch
555/STP-HCTP 17/05/2019 Công văn gửi UBND xã Ia Pêch, huyện Ia Grai về hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch
512/STP-HCTP 08/05/2019 Công văn đề nghị Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực hướng dẫn nghiệp vụ về hộ tịch
512/STP-HCTP 08/05/2019 Công văn gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch
372/STP-BTTP 09/04/2019 Công văn đề nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn bỏ quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng.
255/STP-HCTP 12/03/2019 Công văn gửi Phòng Tư pháp Pleiku về hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch
127/STP-BTTP 01/02/2019 Công văn hướng dẫn chứng thực hợp đồng, giao dịch
47/STP-HCTP 11/01/2019 Công văn gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch
1436/STP-HCTP 28/12/2018 Công văn trả lời văn bản số 111/UBND-TP của UBND phường Phù Đổng về hộ tịch
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
Địa chỉ nhận tin/bài viết:
   Email: pbpl.stp@gialai.gov.vn
   Điện thoại: 02693 821 596
Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
Điện thoại: 0269.3824.102. Fax: 0269.3824.102. Email: stp@gialai.gov.vn.

Giấy phép số 05/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp ngày 09 tháng 6 năm 2016.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư Pháp.
Copyright© 2016-2018 - Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn) khi trích dẫn lại tin, bài, ảnh từ địa chỉ này.